دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

وجوه کارکرد نظریۀ خیال ابونصر فارابی در آثار نقاشی هانیبال الخاص و حبیب‌الله صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22083/ssa.2024.433883.1023

بهزاد محبی؛ فریدون حسنخانی قوام


گفتمان تعهد اجتماعی در نقاشی معاصر ایران از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نظریه روبرت وسنو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22083/ssa.2024.434658.1025

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی


تأثیر تحلیل نقشمایه‌های فولکلور بر حفظ هویت قالی‌های نوبران با رویکرد آینده‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22083/ssa.2024.448188.1031

نرگس احمدی؛ مهران هوشیار؛ رضا میرمبین


جایگاه نقش و نماد «آتش » در هنرهای سنتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22083/ssa.2024.440501.1026

علی حریری؛ مظفرعلی چاوشی


بازشناسی فرآیند تجاری‌سازی شخصیت‌های پویانمایی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22083/ssa.2024.376798.1008

حسین ربانی غریبی؛ سعید شریفی؛ رضا ابراهیم زاده


جریان سازی هنری نگارخانه ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22083/ssa.2024.455512.1035

هادی بابایی فلاح