دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی و تبیین عوامل موثر درارتباطات انسانی و تعامل هنرمندان هنرهای تجسمی با جامعه مخاطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22083/ssa.2023.368146.1003

فائزه تقی پور؛ فاطمه رئوفی منش؛ حمید دوازده امامی


گونه‌شناسی و تحلیل معناشناختی «سه‌خشتی‌ها» بر اساس نظریه‌ی ژانر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22083/ssa.2023.408990.1017

اسماعیل علی‌پور


تحلیل بصری نگاره‌های نسخه خطی تاریخ جهانگشای جوینی با رویکرد نشانه شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22083/ssa.2023.394567.1010

فرناز خیابانی؛ ساره ملکی