دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی و تبیین عوامل موثر درارتباطات انسانی و تعامل هنرمندان هنرهای تجسمی با جامعه مخاطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22083/ssa.2023.368146.1003

فائزه تقی پور؛ فاطمه رئوفی منش؛ حمید دوازده امامی