درباره نشریه

فصلنامه «مطالعات هنر» با انتشار مقاله‌های علمی محققان در حوزه‌های مطالعات میان رشته‌‌ای هنر، درصدد دریافت و ارائة راهبردها و راهکارها در خصوص حل مسائل خرد و کلان عرصة هنر معاصر ایران است. با توجه به وظایف و مأموریت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و تکالیف محوله به آن، که به مسئله‌شناسی و نیازسنجی و انجام پژوهش در پاسخ‌دهی به نیازها و مسائل موجود جامعۀ ایران در زمینۀ هنر معطوف است، این مجله، بر ترویج مطالعات راهبردی و تقویت زمینه‌های تولید نظریه در عرصة‌های هنری با رویکرد بومی متمرکز بوده و از مقاله‌های علمی پژوهشگرانی که به این‌گونه مطالعات برای «حل مسئله» در حوزة هنر ایران علاقه‌مند هستند، استقبال می‌کند.

این فصلنامه به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 86079 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری انجمن علمی هنر اسلامی ایران به انتشار می‌رسد. این نشریه، بر اساس آیین‌نامة نشریات علمی، مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار چهار شمارة متوالی، در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار داده خواهد شد و مقالاتی که در این چهار شماره چاپ شده‌اند نیز از رتبة علمی اعلام‌شده از سوی وزارت علوم برخوردار خواهند شد.

♣  محورها و اولویت‌های موضوعی  ♣

مقالات نشریه «مطالعات هنر»، به تبیین راهبردی موضوع و حل مسائل هنری ایران با نظر به حوزه‌های ذیل، معطوف خواهند بود:

  • جامعه‌شناسی هنر، اقتصاد هنر، مدیریت هنر، روان‌شناسی هنر، انسان‌شناسی هنر، آموزش هنر، هنر و سیاست، هنر و رسانه، نقد هنری و حقوق مالکیت هنرمندان و آثار هنری.
  • چالش‌های نظری و روش‌شناختی در پژوهش‌های راهبردی و کاربردی هنر.
  • تحلیل مطالعات راهبردی در هنر جهان به‌منظور بومی‌سازی و کاربست آنها در ایران.
  • مطالعة هنرهای رسمی، بومی و جدید در ایران و جهان با رویکرد پژوهش راهبردی و کاربردی.
  • طرح مسائل و چالش‌های اساسی در هنر ایران و ارائه دیدگاه‌های جدید و استدلالی به سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی و هنری برای حل آنها.