فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در فصلنامه «مطالعات راهبردی هنر»

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در فصلنامه «مطالعات راهبردی هنر»

نشریه «مطالعات راهبردی هنر»، از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های مطالعات راهبردی و میا‌ن‌رشته‌ای هنر، برای انتشار مقاله‌های علمی، دعوت به همکاری می‌نماید.

این نشریه، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با بهره‌‌مندی از هیئت تحریریه‌ای که از میان استادان برجستة دانشگاه‌ها دعوت به همکاری شده‌اند، به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه، مجله‌ای تخصصی و میان‌رشته‌ای است که در حوزه‌های هنر و فرهنگ، جامعه‌شناسی هنر، روان‌شناسی هنر، انسان‌شناسی هنر، آموزش هنر، اقتصاد هنر، مدیریت امور هنری، مخاطب‌شناسی هنر، روش‌شناسی تحقیقات هنری، هنر و رسانه، هنر و سیاست، نقد هنری، حقوق مالکیت هنرمندان و آثار هنری و تأثیرات متقابل هنر جهان و هنر ایران مقالات محققان را دریافت و پس از طی مراحل داوری، منتشر می‌کند.

این نشریه، بر ترویج مطالعات راهبردی و تقویت زمینه‌های تولید نظریه در عرصه های هنری با رویکرد بومی متمرکز بوده و از مقاله‌های علمی پژوهشگرانی که به مطالعات معطوف به «حل مسئله» در حوزه هنر، علاقه‌مند هستند، استقبال ویژه می‌کند. مقالاتی که در نسبت با اولویت‌های تحقیقی پژوهشکده هنر پژوهشگاه، به نگارش درآیند، از اولویت بررسی برخوردارند.