اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در فصلنامه «مطالعات راهبردی هنر»

نشریه «مطالعات راهبردی هنر»، از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های مطالعات راهبردی و میا‌ن‌رشته‌ای هنر، برای انتشار مقاله‌های علمی، دعوت به همکاری می‌نماید. این نشریه، به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با بهره‌‌مندی از هیئت تحریریه‌ای که از میان استادان برجستة دانشگاه‌ها دعوت به همکاری شده‌اند، به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه، مجله‌ای تخصصی و میان‌رشته‌ای است که در حوزه‌های هنر و فرهنگ، جامعه‌شناسی هنر، روان‌شناسی هنر، انسان‌شناسی هنر، آموزش هنر، اقتصاد هنر، مدیریت ...

مطالعه بیشتر