اهداف و چشم انداز

اهداف

اهداف نشریه عبارتند از:

  • انتشار دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران، با رویکرد راهبردی و نتایج کاربردی، معطوف به گسترش و تعمیق حوزه‌های مطالعاتی عرصۀ هنر در جهت حل مسائل هنری و فرهنگی در ایران.
  • مطالعه در حوزه‌های هنر جهان و تاثیرات آنها بر هنر ایران، کنکاش در حوزه‌های مطالعاتی هنر و فرهنگ، جامعه‌شناسی هنر، روان‌شناسی هنر، انسان‌شناسی هنر، آموزش هنر، اقتصاد هنر، مدیریت امور هنری، مخاطب‌شناسی هنر، روش‌شناسی تحقیقات هنری، هنر و رسانه، هنر و سیاست، نقد هنری، حقوق مالکیت هنرمندان و آثار هنری و ...
  • ترویج مطالعات راهبردی و تقویت زمینه‌های تولید نظریه در عرصة هنرهای نمایشی، سینما، انیمیشن، تجسمی، سنتی و موسیقی، با رویکرد بومی.
  • بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و دستاوردهای پژوهشی قابل‌انتشار پژوهشکده هنرِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در قالب مقالات علمی برای تبیین تحولات و روندهای هنری/ فرهنگی در ایران.
  • بسط مرزهای کاربردی حوزه‌های دانش آکادمیک مرتبط با هنر از جمله زیبایی‌شناسی و فلسفة هنر

چشم انداز

چشم‌انداز نشریه عبارت است از:

  • دست‌یابی به جایگاه ممتاز در میان نشریات تخصصی پژوهش هنر با رویکرد مطالعات راهبردی، میان‌رشته‌ای و کاربردی
  • کمک به ارتقاء دانش راهبردی مدیران هنری مبتنی بر پژوهش‌های علمی